16/6/2011.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΣΕ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗς Ε.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16/06/2011 12:51  -  446 αναγνώσεις

  Σε απάντηση εγγράφου του Δήμου μας προς την Διεύθυνση ελέγχου συντήρησης έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας που αφορούσε την επικίνδυνη καθίζηση του οδοστρώματος της Ε.Ο. Σητείας – Αγ. Νικολάου πλησίον του οικισμού Χαμεζίου, η Δ.Ε.Σ.Ε. μας γνωστοποίησε ότι η Υπηρεσία τους προτίθεται εντός του τρέχοντος μηνός Ιουνίου να αναθέσει εργασίες προσωρινής αποκατάστασης στα συγκεκριμένα σημεία, εν αναμονή της διάθεσης πίστωσης που έχει αρμοδίως ζητηθεί για το έργο της μόνιμης αποκατάστασης των καθιζήσεων.