22-12-2011.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΚΑΛΑΣ-ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ Α.μ.ε.Α. ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ"

22/12/2011 08:50  -  682 αναγνώσεις

Στη ΣΗΤΕΙΑ, την 20η-12-2011, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια «Σκάλας-Αναβατορίου Α.μ.ε.Α. στο Πολύκεντρο Ζάκρου»»  προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), μεταξύ του ΔΗΜΟΥ Σητείας και του ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΝΙΚΟΥ.

Η προμήθεια αυτή αφορά την πλήρη εγκατάσταση σε λειτουργία Αναβατορίου Κλιμακοστασίου Α.μ.ε.Α. (δύο στάσεων) στο Πολύκεντρο Ζάκρου. Το Αναβατόριο θα εγκατασταθεί στον εσωτερικό χώρο υποδοχής του Πολύκεντρου και πιο συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο άνω όροφο (18 σκαλοπάτια) όπου υπάρχουν γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών. Θα έχει ωφέλιμο φορτίο 225 κιλά και θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς μέσω πλατφόρμας, αναπηρικού αμαξιδίου, με χειρισμό πάνω στην πλατφόρμα και εξασφάλιση αέναης λειτουργίας μέσω μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης.