14-12-2011. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α., ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

14/12/2011 11:41  -  2096 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την επιλεξιμότητα

             χρηματοδότησης του Φ.Π.Α. για τις Δ.Ε.Υ.Α. που εκτελούν έργα από πόρους

             Ευρωπαικών προγραμμάτων.

 

   Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,

   Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

  

  Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να αναφερθούμε σε ένα θέμα εξόχως σοβαρό, που χρήζει άμεσης επίλυσης και το οποίο αφορά τη δυσκολία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (αλλά και εν γένει όλων των Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας) να απορροφήσουν κονδύλια από το Ε.Σ.Π.Α. ή άλλα Ευρωπαικά προγράμματα. Αυτό οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι ο Φ.Π.Α. 23 % δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για τις Δ.Ε.Υ.Α. και δεν χρηματοδοτείται, με συνέπεια να πρέπει να καταβάλλεται από τις ίδιες τις Δ.Ε.Υ.Α. (πέραν φυσικά του ποσού της ίδιας συμμετοχής τους). Αυτό ουσιαστικά αποτελεί φραγμό στην ένταξη και στην εκτέλεση οποιουδήποτε έργου σε όλη τη χώρα για τους Δήμους που διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α., αφού είναι αδύνατο να εξευρεθούν τα τεράστια ποσά που απαιτούνται για την καταβολή του Φ.Π.Α. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι η Δ.Ε.Υ.Α Σητείας έχει προετοιμάσει για ένταξη για τα επόμενα 3 χρόνια σε διάφορα Ευρωπαικά προγράμματα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ύψους περίπου 10.000.000 €, τα οποία θα είναι πρακτικά αδύνατο να εκτελέσει καθώς θα πρέπει από  τους - πενιχρούς έως ανύπαρκτους - ίδιους πόρους της να καταβάλλει Φ.Π.Α. και ίδια συμμετοχή άνω των 2.500.000 €. Και όλα αυτά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, όπου τα έργα υποδομής που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας καλούνται – και πρέπει – να αποτελέσουν τον κυριότερο «μοχλό» για πρόοδο και ανάπτυξη.

  Σας παρακαλούμε λοιπόν όλους σας, από τις κορυφαίες θεσμικές θέσεις που υπηρετείτε, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου που εξαιρεί το Φ.Π.Α. 23 % ως επιλέξιμη δαπάνη για τις Δ.Ε.Υ.Α. Είναι η μόνη λύση για να καταστεί δυνατή η ένταξη και εκτέλεση των τόσο σημαντικών έργων υποδομής που έχει ανάγκη (ειδικά σήμερα) ο τόπος μας, σε διαφορετική περίπτωση θα παραμείνουμε απλοί παρατηρητές των Ευρωπαικών κονδυλίων που θα χάνονται…   

 

                                                                       Με εκτίμηση,

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                                 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ