30-12-2011.Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του εργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

30/12/2011 11:43  -  690 αναγνώσεις

Στη ΣΗΤΕΙΑ σήμερα, την 30η-12-2011, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ υπεγράφη μεταξύ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ και του κ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε., ενεργώντας με την ιδιότητα του Ε.Ε. «ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ε.Δ.Ε.»,

σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 24.250,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ».