13-12-2011.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

13/12/2011 12:41  -  2281 αναγνώσεις

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και για την άρση οποιωνδήποτε αμφιβολιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας, παρέχεται η ακόλουθη διευκρίνιση :

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν τυχόν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, μπορούν να προσέρχονται στο Δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, το συντελεστή παλαιότητας ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

Οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στο Δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.