7-9-2011. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

07/09/2011 11:14  -  1070 αναγνώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή παιδιών στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Σητείας είναι τα ακόλουθα :

 

1. Αίτηση που συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού.

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Βεβαίωση γιατρού (νοσοκομειακού ή ασφαλιστικού φορέα ) για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού.

4. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους.

5. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι.

6. Άδεια παραμονής στη χώρα (Αφορά αλλοδαπούς).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο βρεφονηπιακό σταθμό, που βρίσκεται στην οδό Ανθέων ή να επικοινωνείτε στο τηλ. : 28430-29153.