12/07/2011. Ανακοίνωση υπηρεσίας καθαριότητας

12/07/2011 13:11  -  549 αναγνώσεις

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι για την απομάκρυνση μπάζων από οικοδομικά υλικά, θα πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία καθαριότητας, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Φιλιππάκη Ματθαίο και στο τηλ. 2843023037, προκειμένου να τους υποδεικνύει το χώρο εναπόθεσής τους.

 Απαγορεύεται να ρίπτονται σε ρέματα, κεντρικούς δρόμους, οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους, διότι οι παραβάτες θα επιβαρύνονται με χρηματικές ποινές.

 

 

 

                             Από την Υπηρεσία καθαριότητας