22/12/2011.ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2015

22/12/2011 11:09  -  709 αναγνώσεις

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σητείας σας ενημερώνει ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννημένοι το έτος 1994) που διαμένουν στους νομούς της περιφέρειας Κρήτης, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Καραϊσκάκη και Πιτσουλάκη 2, Πατέλες, Ηράκλειο) ή στο πλησιέστερο ΚΕΠ του ΟΤΑ διαμονής τους από 2 Ιανουαρίου 2012 έως και 29 Φεβρουαρίου 2012.  Με το Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται  φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας των ενδιαφερόμενων καθώς και πιστοποιητικό Δήμου- Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Όσοι στερούνται αστυνομικής ταυτότητας, μπορούν αντί αυτής να υποβάλλουν αντίγραφο διαβατηρίου και  πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο.  Αν στερούνται και διαβατηρίου, υποβάλλουν μόνο το πιστοποιητικό  γέννησης.  Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η πάθηση καθώς επίσης και το παραπάνω πιστοποιητικό του Δήμου, οπωσδήποτε με πρόσφατη φωτογραφία τους συνημμένη και σφραγισμένη από το Δήμο.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Κέντρου Εξυπηρέτησης  Πολιτών του Δήμου Σητείας , καθημερινά  8:00 το πρωί έως 8:00 το βράδυ .