8/8/2011. Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σητείας.

08/08/2011 14:39  -  557 αναγνώσεις

Η Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Σητείας καλεί:

 

- τον Δήμαρχο Σητείας,

- τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,

- τα Τακτικά μέλη της Επιτροπής (σε περίπτωση απουσίας καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη)

 

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 10 Αυγούστου, και ώρα 19:00  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1)  Απόφαση-Ψήφισμα προς αρμόδιο υπουργείο και λοιπούς φορείς για κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λασιθίου και έναρξη λειτουργίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

2)  Συζήτηση για τις επιλέξιμες δράσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leader που αφορούν την τουριστική προβολή και ανάπτυξη. Απόφαση-πρόταση Επιτροπής για την επιλογή δράσεων στην πρόταση του Δήμου για το πρόγραμμα αυτό τον Σεπτέμβριο.

3)  Μέθοδος αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών τουριστικών επιχειρήσεων. Σύνταξη προτάσεων και διατύπωση απόψεων για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του Δήμου που έχουν σχέση με τον τουρισμό.

4)  Σύσταση επιτροπής που θα ετοιμάσει το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Μιχάλης Αντωνιδάκης