20-9-2011. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας

20/09/2011 11:44  -  939 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 26η Σεπτεμβρίου  2011   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14.00 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ 

2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης του  έργου:.  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ»

3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης  της προμήθειας  «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»   

4. Ανάκληση της αριθμ. 117/2011 απόφασης & Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Μεταφορά λεβητοστασίου  και βελτίωση  περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου» προυπολογισμού δαπάνης 6850,00 με ΦΠΑ.

5. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη νέων τάφων στο Νεκροταφείο Ζάκρου του Δήμου Σητείας» προϋπολογισμού δαπάνης 6850,00 με ΦΠΑ.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δικαστική εκπροσώπηση  πρώην Αντιδημάρχου κ.Ανδρουλιδάκη Παντελή

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί  ενστάσεων κατά της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  ΣΠΟΡΩΝ – ΦΥΤΩΝ – ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

8.  Έγκριση   μετακινήσεων  υπαλλήλων  του Δήμου

9.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή

10. Τροποποίηση  &  συμπλήρωση  της 47/2011  απόφασης  μας  σχετικά  με χορήγηση παγίας προκαταβολής

11. Έγκριση προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης πιστώσεων  για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους  2011   και ψήφιση  διάθεσης αυτών για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών.

12. Ανατροπή  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  και  διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων  Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους  2011  

 

                                      Ο Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

                                               Πατεράκης Θεόδωρος

                                                  Δήμαρχος Σητείας