19-8-2011. Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για τον Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

19/08/2011 13:46  -  646 αναγνώσεις

Την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011 και ώρα 19.00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τον Ν.3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Σητείας σε συνεργασία με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Όπως είπε η κα Ιωάννα Μελάκη, Πρόεδρος της Ένωσης «δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών».

«Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για  ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ή Ένωσης Καταναλωτών ή δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα».

«Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών συνέχισε η Πρόεδρος της Ένωσης κα Ι. Μελάκη έχει ως στόχο να ενημερώνει τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου και να ενεργεί κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συμφέροντα των οφειλετών χρησιμοποιώντας για την επίτευξη του δικαστικού συμβιβασμού πρόσωπα με ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του οφειλέτη και τη δυνατότητά του να αποπληρώνει χρέη».

Καταλήγοντας η κα Μελάκη τόνισε ότι «η Ένωση λειτουργεί ως μοχλός πίεσης προς την Πολιτεία με απώτερο σκοπό την προστασία των καταναλωτών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης».  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Σητείας κος Μιχ. Αντωνιδάκης, ο οποίος αναγνωρίζοντας το έργο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δήλωσε ότι «ο Δήμος Σητείας θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της Ένωσης η οποία στηρίζεται κυρίως στην εθελοντική δράση».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στο τηλέφωνο 28210 92666.