15-9-2011. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2011-2014"

15/09/2011 13:06  -  980 αναγνώσεις

Πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνάντηση με θέμα :

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014»

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο  Δήμαρχος Σητείας, οι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας, καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.

Αρχικά, έγινε παρουσίαση από τη μελετητική ομάδα, που έχει αναλάβει τη σύνταξη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σητείας. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν απαντήσεις πάνω σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους.

Το κείμενο θα αναρτηθεί  προσεχώς στην ιστοσελίδα του Δήμου για διαβούλευση, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς και πολίτες του Δήμου.