30-8-2011. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30/08/2011 11:33  -  1016 αναγνώσεις

Κατά την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας τη Δευτέρα 29 Αυγούστου στις 14:00 στο δημοτικό κατάστημα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1.Εγκρίθηκε η εργασία μεταφοράς μαθητών με λεωφορείο, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης, εγκρίθηκε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, εγκρίθηκε η πρόταση δέσμευσης πίστωσης. 

2.Εγκρίθηκε η έκδοση ανοικτής πρόσκλησης για τη δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ».  

3.Εγκρίθηκε η προμήθεια για την τοποθέτηση ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α. στο Πολύκεντρο Ζάκρου.

 

 

                                                        Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                 Θοδωρής Πατεράκης

                                                                   

                                                                  Δήμαρχος Σητείας