16/8/2011.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

16/08/2011 13:56  -  456 αναγνώσεις

Τη 19η Αυγούστου 2011   ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14.00 στο δημοτικό κατάστημα Σητείας θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.                  Έγκριση πρακτικών   και κατακύρωση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη  ανάδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

2.                  Έγκριση πρακτικών   και κατακύρωση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη  ανάδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ.ΧΑΝΔΡΑ

 

3.                  Έγκριση πρακτικών   και κατακύρωση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη  ανάδόχου εκτέλεσης του έργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»  (ΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΥΩΝ )

 

4.                  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού την ανάδειξη ανάδόχου της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α.Μ.Ε.Α ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ» προυπολογισμού δαπάνης 20000,00

 

5.                  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού   ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ  ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ προυπολογισμού δαπάνης 150000,00 €

 

6.                  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού   ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ προυπολογισμού δαπάνης 20000,00

 

7.                  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού   ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ»

 

8.                  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού   ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ»

 

9.                  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού   ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προυπολογισμού δαπάνης 45000,00

 

10.             Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΚΡΟΥ» προυπολογισμού 6850,00 € με ΦΠΑ

 

11.             Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΤΕΛ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ» προυπολογισμού 6848,64 € με ΦΠΑ

 

12.             Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΦΟΣ Τ.Δ.ΖΑΚΡΟΥ» προυπολογισμού 6150,00 € με ΦΠΑ

 

13.             Αοευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Τ.Δ.ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ» προυπολογισμού 6804,98  € με ΦΠΑ

 

14.             Αοευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ Τ.Δ.ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ & ΖΑΚΡΟΥ » προυπολογισμού 6849,32 € με ΦΠΑ

 

15.             Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου στο Ηράκλειο  στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  το μήνα  ΙΟΥΛΙΟ  2011

 

16.             Έγκριση προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης πιστώσεων  για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους  2011   και ψήφιση  διάθεσης αυτών για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών.

 

17.             Ανατροπή  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  και  διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων  Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους  2011

 

                           

                                                            Ο Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

 

 

                                                                                Πατεράκης Θεόδωρος

                                                                                   Δήμαρχος Σητείας