2/12/2011. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΗΣ 29HΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

02/12/2011 09:00  -  701 αναγνώσεις

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας στην οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων του Πρώην Μακρύ Γιαλού μετά την ένταξή τους στο Δήμο Σητείας. Στη διάρκεια της συνεδρίασης  εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω θέματα:

1.     Εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου το οποίο  και ήταν το κυρίαρχο θέμα συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο ελήφθησαν υπόψη όλες οι προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, όλων των τοπικών κοινοτήτων καθώς και των 4 τοπικών κοινοτήτων του πρώην Μακρύ Γιαλού δηλ. των Λιθινών, Περβολακίων, Πεύκων και Χρυσοπηγής οι οποίες εντάχθηκαν τελευταία στο Δήμο μας. Το σύνολο του προγράμματος καταγράφεται σε 4 άξονες και κάθε άξονας περιλαμβάνει μέτρα και στόχους. Οι άξονες – στόχοι του προγράμματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, η οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και η βελτίωση διοικητικών ικανοτήτων.  Έχουν προβλεφθεί δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος για την υλοποίηση αυτών των στόχων με βασικό παράγοντα το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και γι΄ αυτό προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησης του παραγόμενου έργου. Έτσι στοχευμένα και σε βάθος πενταετίας γίνεται ιεράρχηση  των έργων ώστε με τις κατάλληλες δράσεις και παρεμβάσεις να   επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο στην πόλη  της Σητείας όσο και στα τοπικά διαμερίσματα..

2.     Η καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς το πρόβλημα το οποίο έχει εξελιχθεί σε μάστιγα της περιοχής του δήμου μας συζητήθηκε επίσης, και τονίστηκε  η μη αποτελεσματικότητα του  σημερινού τρόπου αντιμετώπισης του. Αποφασίστηκε να υιοθετηθεί η πρόταση του Δημάρχου σύμφωνα με την οποία:

Α) Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι παρά το υψηλό κόστος δακοκτονίας (υπερβαίνει τα 3,5 εκατ€ ετησίως για το Νομό) δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, προτείνουμε στους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) να επανεξετάσουν συνολικά το θέμα.

Β)Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ΄ όλα τα στάδια της δακοκτονίας θα πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική και όχι απλά διεκπεραιωτική όπως είναι σήμερα.

 Γ)Η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει οικονομικά και να προωθήσει το βιολογικό τρόπο καταπολέμησης του Δάκου.

3.     Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκτέλεση του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Β φάση, προϋπ. 100.000€. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά τις 4 τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού που εντάχθηκαν στο Δήμο Σητείας. Μ΄ αυτό τον τρόπο γίνεται φανερό ότι ο Δήμος ήταν προετοιμασμένος για την εξέλιξη αυτή και κινείται άμεσα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων των 4 κοινοτήτων όπως κάνει και στα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου μας.

4.     Εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα  η πλακόστρωση στις κοινότητες Αγίας Τριάδος και Παπαγιαννάδες προϋπ.27.000€.

 Στόχος και σκοπός του Δήμου είναι να γίνουν παρεμβάσεις και  δράσεις σ΄ολες τις κοινότητες του Δήμου μας.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ