29/8/2011.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ

29/08/2011 10:11  -  1117 αναγνώσεις

                                          

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄Φ131360/2104/5-8-2011  έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών,  καλούνται στο ΚΕΠ του Δήμου Σητείας,  όσοι δημότες έχουν διπλές οικογενειακές μερίδες στο Δήμο Σητείας (πρώην Δήμους Σητείας,  Ιτάνου και Λεύκης), να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση  την οικογενειακή μερίδα που θα παραμείνει ενεργή για να μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.

Η ανωτέρω δήλωση θα ξεκινήσει από Δευτέρα 29/8/2011 έως και την Παρασκευή 16/9/2011.  Σε περίπτωση μη προσέλευσης των δημοτών,  οι συγχωνεύσεις των διπλών οικογενειακών μερίδων θα γίνουν οίκοθεν και θα παραμείνει ενεργή η οικογενειακή μερίδα με τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2843340707 Ιωάννα Ψαρομιχαλάκη και 2843340708 Αρχοντία Σπανουδάκη.