19-9-2011. Ένταξη της Πράξης "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"

19/09/2011 10:29  -  983 αναγνώσεις

Έγινε  δεκτή  η  από  04/08/2011  αίτηση της ΔΕΥΑ  Σητείας  προς  την  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή της  Περιφέρειας   Κρήτης  για  την  εκτέλεση  του  έργου , «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3091 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης.
 Η μελέτη  συντάθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  της  ΔΕΥΑΣ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 380.000,00 και αφορά την επέκταση του δικτύου όμβριων υδάτων στην περιοχή «ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ». Η κατασκευή του έργου αυτού κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Η κατασκευή του νέου δικτύου όμβριων υδάτων προβλέπεται να γίνει στις οδούς Γερολάκη, Γεννηματά, Καποδίστρια, Παναγούλη και Πραισσού.

Επίσης θα κατασκευαστούν σχάρες συλλογής όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 136μ., όπως και 24 φρεάτια ελέγχου του δικτύου όμβριων.

Το δίκτυο όμβριων στην οδό Γερολάκη θα ενωθεί σε υπάρχον φρεάτιο όμβριων. Τα δίκτυα όμβριων στις  οδούς Καποδίστρια και Παναγούλη θα ενωθούν σε υφιστάμενη πλακοσκεπή.

Το δίκτυο όμβριων στην οδό Πραισσού, θα ενωθεί με υφιστάμενο τεχνικό.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν τα δίκτυα που προβλέπονται από την κατασκευάστρια  εταιρία στη ΔΕΥΑ Σητείας σε άμεση χρήση, λειτουργία  και  συντήρηση.