27-9-2011. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ"

27/09/2011 10:42  -  761 αναγνώσεις

Θέμα : Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας

Κύριε Υπουργέ, 

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας ιδρύθηκε το 1998 στα πλαίσια της δημιουργίας Πυροσβεστικών κλιμακίων, σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 

Σήμερα, οι απαιτήσεις στην περιοχή έχουν αλλάξει καθώς και ο αρχικός ρόλος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, καθώς καλύπτει μεγάλη περιοχή (μεγαλύτερος εδαφικά Δήμος της Κρήτης), που περιλαμβάνει αγροτικές, χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις (Βάι), αστική περιοχή με μεγάλο αριθμό οικισμών, που απέχουν από την έδρα της περιοχής. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην περιοχή ευθύνης του κλιμακίου υπάρχει μικτός λιμένας εφοδιασμού-επιβατικός, που αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα καθώς και σημείο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, με μελλοντική πρόβλεψη για λειτουργία μαρίνας σκαφών. Υπάρχει αερολιμένας κατηγορίας 4, ο οποίος θα δέχεται πτήσεις  charter από τον Απρίλιο του 2012. Τέλος, υπάρχει και μονάδα ΑΗΣ στον Αθερινόλακκο.

Στο παρελθόν έγιναν αρκετά αιτήματα αναβάθμισης του Π.Κ. Σητείας σε σταθμό Δ΄ τάξης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συμβάντων (καθώς θα γίνεται αυτόνομη διαχείριση της όποιας κρίσης από τον Σταθμό), την παροχή υπηρεσιών (ελέγχους ενεργητικής πυρασφάλειας, έκδοση βεβαιώσεων πυρασφάλειας) χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των πολιτών της περιοχής στη μητρική Υπηρεσία του κλιμακίου στην Ιεράπετρα.

Στα χρόνια λειτουργίας του Κλιμακίου τα έξοδα λειτουργίας κάλυπτε ο Δήμος Σητείας, στην πορεία όμως οι οικονομικές υποχρεώσεις, με εξαίρεση την υδροδότηση και το ενοίκιο των εγκαταστάσεων, πέρασαν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κ. Υπουργέ, η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας σε Πυροσβεστικό Σταθμό Δ΄ Τάξης, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, κρίνεται αναγκαία.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας θα αναλάβει και στη συνέχεια την οικονομική υποχρέωση καταβολής του μισθώματος του κτιρίου που στεγάζεται σήμερα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας.                                                                                 

 

                                                         Με εκτίμηση,

                                                     Ο Δήμαρχος Σητείας                

 

                                                  ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ