24/10/2011.ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

24/10/2011 14:32  -  746 αναγνώσεις

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται κανονικά και παρακαλούμε όλους, για τη σωστή λειτουργία της ανακύκλωσης, να προσέχουν και να τοποθετούν στους μπλέ κάδους μόνο τα ανακυκλώσιμα υλικά για να αποφευχθεί αυτό που  παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της απεργίας, να τοποθετούν ορισμένοι πολίτες μας τα συμβατικά απορρίμματα στους μπλέ κάδους ανακύκλωσης.

O ΚΔΑΥ Ηρακλείου στoν οποίo μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά αδυνατεί να κάνει τη διαλογή όταν ανακατεύονται τα συμβατικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία της ανακύκλωσης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ