9/9/2011.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Δ.ΕΗ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΖΑΚΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΒΙΓΛΟΣ>>.

09/09/2011 10:28  -  788 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ : Εκπόνηση μελέτης λιμνοδεξαμενής για την αξιοποίηση των χειμερινών

           απορροών της πηγής Ζάκρου στη θέση «Βίγλος».

 ΣΧΕΤ : 1. Το 7131/8-10-2010 έγγραφό σας.

           2. Το 28322/16-12-10 έγγραφο του πρώην Νομάρχη Λασιθίου. 

 

   Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και μετά από επιτόπου επίσκεψη και αυτοψία 2 Μηχανικών της Υπηρεσίας σας την άνοιξη του 2010, προκρίθηκε ως κατάλληλη για την κατασκευή Λ/Ξ για την αξιοποίηση των χειμερινών απορροών της πηγής Ζάκρου, η θέση «Βίγλος». Επειδή στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι και σήμερα, εξαιτίας βεβαίως και των θεσμικών αλλαγών που επήλθαν στην αυτοδιοίκηση (με την κατάργηση της Νομ. Αυτ/σης Λασιθίου με την οποία ανταλλάσσατε σχετική ενημέρωση και αλληλογραφία) δεν έχουμε πληροφόρηση για την εξέλιξη της μελέτης και εν τέλει για την υλοποίηση του πολύ σημαντικού για την περιοχή έργου, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το στάδιο που ευρίσκονται οι σχετικές μελέτες, καθώς και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι και την κατασκευή του έργου, ώστε να έχουμε από την πλευρά μας μια καθαρή εικόνα για την πορεία του.

  Με τη βεβαιότητα ότι καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση του τόσο αναγκαίου έργου για την περιοχή μας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  

 

                                                                        

                                                                                    Με εξαιρετική εκτίμηση,

                                                                                        Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                     ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ