29/6/2011.ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΑΚ<<ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑ-ΣΚΟΠΗ>>

29/06/2011 10:15  -  546 αναγνώσεις

Σε απάντηση σε έγγραφό του Δήμου μας  με θέμα την ολοκλήρωση τμήματος Β.Ο.Α.Κ. << Αυχένας Αγκαθιά – Σκοπή>> προς τον Διευθυντή Ε.Υ.Δ.Ε - Β.Ο.Α.Κ λάβαμε την παρακάτω απάντηση.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1)          Η ανάδοχος εταιρεία για την κατασκευή του έργου <<Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι Σητείας (μήκους 3 χλμ. Περίπου) και ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι –Σητεία (από Χ.Θ 3+473 έως Χ.Θ 4+200) κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτη με απόφαση της προϊσταμένης μας αρχής. Ακολούθως η έκπτωτη ανάδοχος υπέβαλε αίτηση θεραπείας την 21-2-2011 κατά της παραπάνω απόφασης έκπτωσης.

2)          Οι τελικές επιμετρήσεις του έργου υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από την ανάδοχο και ήδη η υπηρεσία μας διενεργεί τον έλεγχό τους.

3)          Με την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην σύνταξη νέων συμβατικών τευχών-τεχνικού δελτίου για την ένταξη και δημοπράτηση του υπολειπομένου έργου.

4)          Η δημοπράτηση του νέου έργου εκτιμάται ότι θα γίνει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή της κατασκευής του υπολογίζεται ότι θα είναι περί 12-15 μήνες από την υπογραφή της νέας σύμβασης

5)          Η τεχνική υποστήριξη για τη δημοπράτηση του αναφερομένου αλλά και άλλων έργων, στην υπηρεσία μας θα γίνει μέσω τεχνικού συμβούλου που είναι σε στάδιο αξιολόγησης και ανάθεσης στην προϊσταμένη μας αρχή(Δ/νση οδικών έργων).