15/11/2011.ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ Α.Ε ΣΧΕΤΙΚΌ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

15/11/2011 13:28  -  749 αναγνώσεις
ΘΕΜΑ: Είσπραξη Εκτάκτου Ειδικού Τέλους ακινήτων.
 

Όπως είναι γνωστό με το ν. 4021/2011 ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. τόσο η βεβαίωση,
όσο και η είσπραξη του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων
Επιφανειών [Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε]. Μάλιστα, ρητώς χορηγείται το δικαίωμα, σε περίπτωση
μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., να προβεί σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού
ρεύματος στο ακίνητο, στο οποίο αφορά ο φόρος ,χωρίς καμία διάκριση των πολιτών.

      Επειδή ο Δήμος έχει γίνει δέκτης παραπόνων πολλών συμπολιτών μας και
ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες [ασθενείς ,ανήμποροι, άνεργοι ],οι οποίοι βρίσκονται
σε αντικειμενική αδυναμία καταβολής του πιο πάνω τέλους και επειδή η οποιαδήποτε
διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις ομάδες αυτές, είναι βέβαιο ότι θα θέσει σε
κίνδυνο την υγεία τους και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τους, ζητάμε να μη προβείτε,
 τουλάχιστον μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης ,δεδομένου ότι στις  2-12-2011
 συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης για την
συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του νόμου, σε καμία ενέργεια διακοπής
του ηλεκτρικού ρεύματος των ακινήτων των δημοτών μας και ιδιαίτερα αυτών που
αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος. 

 

                                                                   Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                  Θοδωρής Πατεράκης

 

 

       ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ     

  ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ  ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Όσοι Δημότες μας, για αντικειμενικούς λόγους, επιλέγουν με δική τους ευθύνη να μην πληρώσουν το Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) μπορούν να κάνουν τα κάτωθι:

1.Πάνε στο ΑΤΜ τράπεζας συμβεβλημένης με ΔΕΚΟ με το λογαριασμό ή με τον 12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής

2.Βάζουν την κάρτα και επιλέγουν:

                                                               Α. <<Άλλες Συναλλαγές>>

                                                               Β. <<Πληρωμές ΔΕΚΟ>>

                                                               Γ. <<ΔΕΗ>>

3.  Πληκτρολογούν τον 12ψήφιο κωδικό <<ηλεκτρονικής 

       συναλλαγής>> και   θα τους ζητηθεί να ορίσουν

       το ποσό πληρωμής.

4.  Αφαιρούν, από το συνολικό ποσό, αυτό που αντιστοιχεί στο  

      έκτακτο ειδικό τέλος (πάνω δεξιά Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)

5.  Πληκτρολογούν το ποσό που απομένει στο μηχάνημα

6.  Παίρνουν την απόδειξη και μαζί με το λογαριασμό  τα κρατούν για τυχόν

     μελλοντικές ενέργειες.