28/12/2011.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

28/12/2011 12:16  -  801 αναγνώσεις

   Σύμφωνα με το από 04/11/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ 289 ΑΑΠ) οι οικοδομικές άδειες οι οποίες αφορούν οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και έχουν πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία μας πριν την δημοσίευση του παραπάνω διατάγματος πρέπει να εκδοθούν έως  την  4η ΜΑΙΟΥ 2012.

   Μετά το πέρας της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας οι φάκελοι θα επιστρέφονται.

 

ΑΠΟ TO ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ