12/10/2011.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

12/10/2011 14:49  -  714 αναγνώσεις

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι λόγω εκτάκτων εργασιών συντήρησης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του ΚΔΑΥ Ηρακλείου οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την καλή λειτουργία του, το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα παραλαμβάνει τα ανακυκλώσιμα υλικά  από την ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2011 έως την ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2011.

  Η παραλαβή των υλικών θα ξεκινήσει εκ νέου την Δευτέρα το πρωϊ 17/10/2011.

  Παρακαλούμε τους Δημότες μας να διατηρούν τα ανακυκλώσιμα υλικά στα σπίτια τους έως την Δευτέρα 17/10/2011 όπου θα ξεκινήσει και πάλι η αποκομιδή τους.

            ---------------------------------

 Ενημερώνουμε ξανά τους δημότες μας ότι λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης του Δήμου Σητείας και της υπηρεσίας καθαριότητας η οποία θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 19/10/2011 δεν θα γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων.

  Παρακαλούμε για την κατανόηση και συνεργασία των δημοτών μας στην  αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ