23/6/2011.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

23/06/2011 08:48  -  432 αναγνώσεις

  Κύριοι,    

  Όπως σας είναι γνωστό, στα πλαίσια του προγράμματος αναθέσεων μελετών πολεοδόμησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανατέθηκε από το 1995 η μελέτη πολεοδόμησης περιοχής «ΚΟΛΛΟΝΕΛΟΣ» Του Δήμου Σητείας. Για την πολεοδόμηση της παραπάνω περιοχής ανατέθηκαν με την ίδια ενιαία σύμβαση και με χρηματοδότηση από πόρους του 2ου (και στη συνέχεια του 3ου ) Κ.Π.Σ. τα εξής :  

- Μελέτη κτηματογράφησης

- Πολεοδομική Μελέτη

- Μελέτη Πράξης Εφαρμογής

Οι παραπάνω μελέτες ανατέθηκαν στα συμπράττοντα γραφεία των κ.κ. Φαίδωνα Παπαθεοδώρου - Κωνσταντίνου Φαναρά  και η σχετική σύμβαση ανάθεσης μελετών υπογράφτηκε στις 4-12-1995.

  Μετά την έγκριση της μελέτης κτηματογράφησης, ολοκληρώθηκε και η Πολεοδομική μελέτη με την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης καθώς και τη σύνταξη και έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας με παράλληλο καθορισμό των οριογραμμών των δύο ρεμάτων.

Η εμπλοκή με την χρηματοδότηση της μελέτης ήλθε όταν η υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ ζήτησε το 2004 την απένταξή της από το 3Ο ΚΠΣ και την αναστολή των σχετικών πληρωμών. Το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε το 2008 με απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για χρηματοδότηση από το ΕΤΕΡΠΣ όταν εγκρίθηκε πίστωση 50.000 ευρώ. Ακολούθησε όμως η ΔΤΕ/β/ΟΙΚ39721/1036/28-9-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για διακοπή της σύμβασης μετά την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης.   

 

  Από την πλευρά μας ως Δήμος, έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, ούτως ώστε μετά την κύρωση της Πολεοδομικής μελέτης να ακολουθήσει η χρηματοδότηση και ολοκλήρωση και της πράξης εφαρμογής από τα συμπράττοντα γραφεία (όπως άλλωστε προβλέπεται από την ισχύουσα σύμβαση) με χρηματοδότηση από πιστώσεις του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση πάντως που η ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής προσκρούει σε έλλειψη διαθέσιμων πιστώσεων, σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Δήμου μας να χρηματοδοτήσουμε από ίδιους πόρους (μέσα από προγραμματική σύμβαση) το Υπουργείο σας, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η υπάρχουσα σύμβαση και να ολοκληρωθεί και η πράξη εφαρμογής της περιοχής «ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΣ». Τέλος, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα η εν λόγω προγραμματική σύμβαση που ενδεχομένως υπογράψουμε να είναι τριμερής, με ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η οποία μπορεί να εποπτεύσει τη μελέτη αποφορτίζοντας έτσι τα στελέχη των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας.

  Ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας στα παραπάνω, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια μελέτη της οποίας η υπερβολική καθυστέρηση των 16 χρόνων ταλανίζει το Δήμο και τους συμπολίτες μας και στερεί από την πόλη μας (η οποία υφίσταται τεράστιες οικιστικές πιέσεις) πολύτιμη δομήσιμη γη για την ανέγερση σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ.                                                                                    

                 

   Με εξαιρετική εκτίμηση                                             

   Ο Δήμαρχος Σητείας

 

        ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ