18/11/2011. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ>>

18/11/2011 10:57  -  782 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 258/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας,  υπέβαλλε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 - Αλέξανδρος Μπαλτατζής»  τα παρακάτω έργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

1)     Βελτίωση αρδευτικού Τ.Κ Λάστρου 

         307.677,90€

2)     Βελτίωση υποδομών άρδευσης στις Τ.Κ Δήμου Σητείας

         184.867,29€

3)     Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας       

        439.110€

4)     Διαμόρφωση πλατείας Μ.Μουλιανών

         282.000€

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στο ποσό  1.213.655,20€