13-12-2011. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Κ.ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ Κ.ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 12ης Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

13/12/2011 10:37  -  2177 αναγνώσεις

Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Σητείας κος Πατεράκης προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Αρναουτάκη με θέμα τη χρηματοδότηση του έργου : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 12ης Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

   Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας αποτελεί κύρια κατεύθυνση τόσο στις πολιτικές που ασκούμε όσο και στην καθημερινή πρακτική μας. Σκοπός μας αποτελεί η διαχείριση των απορριμμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση όσων των δυνατόν περισσότερων υλικών και τη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. Όλα αυτά βέβαια σε συμφωνία με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, η τροποποίηση του οποίου αναμένεται με ιδιαίτερη προσμονή προκειμένου να αναβαθμίσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή μας. Η βάση σε όλα αυτά τα σχέδια για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μας, είναι ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ στο Δήμο μας. Η εξασφάλιση της ασφαλούς διάθεσης των απορριμμάτων, μας επιτρέπει να κάνουμε σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης. Έχουμε ήδη αναπτύξει και λειτουργούμε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης, πρόγραμμα χωριστής διαλογής συσκευασιών, το οποίο κάνει τα πρώτα δειλά του βήματα και ταυτόχρονα έχει γίνει και μια μικρή εγκατάσταση μεταφόρτωσης των υλικών συσκευασίας που συλλέγονται στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ, προκειμένου να διενεργείται η μεταφορά των υλικών αυτών στο Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών στο Ηράκλειο.

   Τα σχέδια μας όμως δεν σταματούν εκεί. Έχουμε κηρύξει απαλλοτρίωση (για την οποία έχουν εκδοθεί και οι απαιτούμενες δικαστικές αποφάσεις) για την απόκτηση εδαφικής έκτασης 200 περίπου στρεμμάτων γύρω από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ, όπου έχουμε σκοπό να αναπτύξουμε δραστηριότητες διαχείρισης διαφορετικού τύπου αποβλήτων, όπως επεξεργασία κατσίγαρου, ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων κλπ. Μέσα στην έκταση αυτή των 200 στρεμμάτων, σχεδιάζεται και η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου μας. Το υφιστάμενο κύτταρο του ΧΥΤΑ, πληρώνεται με γοργούς ρυθμούς και είναι αναγκαία η προετοιμασία της επέκτασής του, αφού όπως είναι γνωστό, η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου χώρου υγειονομικής ταφής αποτελεί αναγκαία υποδομή σε οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όσο προηγμένο και να είναι. Για την επέκταση του ΧΥΤΑ έχουμε προβλέψει μία έκταση 44 περίπου στρεμμάτων, στην οποία η επέκταση του ΧΥΤΑ θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει τμηματικά (προβλέπονται 2 κύτταρα των 18 και 26 περίπου στρεμμάτων το καθένα). Για τα έργα αυτά έχουν διενεργηθεί από το Δήμο μας οι αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές, τοπογραφικές μελέτες) ενώ έχει εκπονηθεί και η Προμελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έχουμε λάβει την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα έργα αυτά (ημερομηνία έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων: 22/6/2011) και έχουμε εκπονήσει και την οριστική μελέτη του έργου. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 4.200.000 €, στο οποία θα πρέπει να προστεθεί και το ποσόν των 125.000 € που απαιτείται για την πληρωμή της δαπάνης απαλλοτρίωσης το αμέσως προσεχές διάστημα.

   Παράλληλα, και προκειμένου να προετοιμαστούμε για τα επόμενα βήματα για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, έχουμε ετοιμάσει φάκελο προς την Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων, ώστε να εντάξουμε στο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων μας και την επεξεργασία τους. Ο φάκελος αυτός κατατέθηκε στην Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.Σ. στις 2/11/2011 και με την αναμενόμενη έγκριση της τροποποίησης σκοπεύουμε να προβούμε στην εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων και στην εξεύρεση των οικονομικών πόρων για την κατασκευή της.

   Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

   Στην παρούσα φάση, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στην επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων για τα επόμενα χρόνια. Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, σας ζητούμε την υποστήριξη σας στην εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την επέκταση του ΧΥΤΑ. Καθώς λοιπόν είμαστε βέβαιοι για τη βοήθειά σας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

 

                                                    Με εκτίμηση,                                                        

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ