1-9-2011. Κατασκηνώσεις ηλικιωμένων 2011

01/09/2011 11:49  -  1052 αναγνώσεις

Το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης εφαρμόζει για το έτος 2011 πρόγραμμα κατασκηνώσεων ηλικιωμένων, το οποίο για την Περιφέρεια μας έχει ως εξής :

ΞΕΝΩΝΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Καντάνου Χανίων

8/10/2011 έως 17/10/2011

26

 

Προϋποθέσεις :

-χαμηλό οικονομικό εισόδημα

-μοναχικότητα

-πρόσφατη χηρεία

-προβλήματα υγείας που επιτρέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

 

Δικαιολογητικά :  

-Αίτηση

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

-Ιατρική βεβαίωση για τη συμμετοχή του ηλικιωμένου στο πρόγραμμα

-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος

 

Λοιπές πληροφορίες : 

-Οι ηλικιωμένοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι αυτοεξυπηρετούμενοι

-Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα βαρύνουν τους ίδιους

-Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σεντόνια, μαξιλαροθήκες και είδη καθαριότητας

-Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν και ηλικιωμένοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ΚΑΠΗ

-Πληροφορίες για εγγραφές στη Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας

Τηλ. : 28413-40383 κα. Φραγκιουδάκη Μαρία

          28413-40394 κα. Γκούτη Μαρία ή στα ΚΑΠΗ της Περιφέρειας

 Οι εγγραφές και η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνουν ΕΩΣ και 16 Σεπτεμβρίου.