23/2/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23/02/2017 13:12  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                          Σητεία 23-2-2017

Αρ.Πρωτ: 782

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1)   Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

     -      Αισθητική αναβάθμιση κοιν.χώρων στον οικισμό Τουρλωτής.

     -      Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.

2)   Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ των έργων:

    -      Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων στη θέση ΛΙΟΠΕΤΡΟ Δήμου Σητείας.

    -      Υφιστάμενο Κέντρο εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη Σητεία, της DIGEA.

3)   Χορήγηση παράτασης της υπ’ αρ. 2819/01-07-16 σύμβασης για την προμήθεια  ανταλλακτικών οχημάτων.

4)   Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης πρ/σμού Δ τριμήνου οικ.έτους 2016.  

 5)    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2017.

6)    Λήψη απόφασης για καταλογισμό δαπάνης κατεδάφισης ετοιμόρροπου κτιρίου στο Πισκοκέφαλο.            

7)    Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από Τ.Α.Π.

8)    Ορισμός Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού έτους 2017, ως δεκτικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα.

9)   Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών.

10) Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικ.έτους 2016.

11)  Ορισμός επιτροπής παραλαβής καυσίμων & λιπαντικών έτους 2017.

12) Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην υπηρεσία e-postirixis της βάσης δεδομένων του ΔήμοςΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

 13) Λήψη απόφασης για την προσωρινή στέγαση του δημοτικού σχολείου Σφάκας σε αίθουσες του Γυμνασίου Τουρλωτής.

14)  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος επαγγελματιών της πόλης, σχετικά με την  παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση, στην οδό Δασκαλογιάννη.

15)  Ορισμός συμβούλου στην επιτροπή εκκαθάρισης του αρχείου του Δήμου.

16)  Έγκριση κοπής δέντρων.

17)  Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού συμβουλίου στο Κ.ΕΚ « Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός » για διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης από 1/3-31/3/2017.

                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                              Νίκος Κοζυράκης