Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/08/2017 12:46  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                             ΣΗΤΕΙΑ         4-8-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ΑΡ.  ΠΡΩΤ.     3823

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η του μηνός  Αυγούστου  έτους  2017,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:30,  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

 

  • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών κοινοτήτων.

 

  • Λήψη απόφασης για παράταση, ενός (1) μήνα, απόδοσης λογαριασμού  υπολόγων  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ.

 

  • Έγκριση  1ου  πρακτικού  αποσφράγισης – αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών  του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εργασία « Συντήρηση  Αντλητικών Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων».

 

  • Έγκριση  1ου  πρακτικού  αποσφράγισης – αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών  του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινοχρήστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού , υλικών δημοτικού φωτισμού».

 

                                                             Ο  Αντιπρόεδρος

 

                                                         Κιουπάκης  Αλέξανδρος