5/5/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

05/05/2017 14:38  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                  Σητεία 5-5-2017

Αρ.Πρωτ: 1999

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Μαίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1)    Χορήγηση παράτασης στο έργο: Δημοτική – Αγροτική οδοποιία στις τ.κ. Παλαικάστρου Κρυών – Αχλαδίων – Αγ. Γεωργίου.

2)    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων των παρακάτω έργων:

     -   Τσιμεντόστρωση κατά τμήματα αγροτικών οδών από Τουρλωτή και Σφάκα προς Μονοκαρά.

     -   Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.

     -   Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής.

     -   Ανάπλαση οδών οικισμού Παλαικάστρου – Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης και αποχ/σης.

     -   Συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών οδών

 3)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ».

4)    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Έργων 2017.

5)   Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: Επεξεργασία λυμάτων του οικισμού Παλαικάστρου Δήμου Σητείας.

6)   Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: Βελτίωση κατά τμήματα οδού Παπαγιαννάδες - Αρμένοι στο Δήμο Σητείας, με φορέα έργου τη Δ.Τ.Ε  ΠΕ Λασιθίου.

7)    Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με τη χρέωση των Δήμων που εξυπηρετούνται για εργασίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορ/των στο ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ.

8)    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων στις τ.κ. του Δήμου.

9)    Έγκριση 4ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2017 .

10)  Κατανομή πίστωσης 72.317,00 € για δράσεις πυροπροστασίας.

11)  Τροποποίηση της υπ’αρ. 77/017 απόφασης περί κατανομής πιστώσεων.

12)  Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αντιδημάρχου.

13)  Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών.

14)  Έγκριση απόφασης Δ.Λ.Τ. για αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2017.

15)  Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2017.

16)  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

                                                            Ο Πρόεδρος

                                                       Γιάννης Δρακάκης