21-2-2017. Οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μαςέως 31/3/2017 για χορήγηση σχετικής άδειας.

21/02/2017 12:26  -  1 αναγνώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

 Ο Δήμος Σητείας καλεί τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και στα κατά τόπους γραφεία των Δημ.Ενοτήτων Ιτάνου,Λεύκης,Ανάληψης προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια έως τις 31/03/2017.

Για την έκδοση της άδειας πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία  εκτός από την αίτηση και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κατ/τος (εάν πρόκειται για νέα επιχείρηση και για τις παλιές επιχειρήσεις στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή).

Επιπλέον προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας είναι η μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.139/2014 απόφαση Δ.Σ. υπάρχει δυνατότητα τα τέλη κοιν.χώρου να εξοφληθούν σε δόσεις.

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και  μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, ανάκληση της άδειας κ αυθαίρετη χρήση κοιν.χώρου εκ μέρους του υπόχρεου.

Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί η παραπάνω άδεια, θεωρείται αυθαίρετη η χρήση του χώρου και επιβάλλονται σε βάρος του υπόχρεου οι νόμιμες προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ:                    κ. Γκιάτα Ειρήνη  28433 40544

ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ:         κ. Τσιμητάκης Ευάγγελος 28430 40802

ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ:         κ. Χρυσουλάκη Μαρία  28430 40002

ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:   κ. Πετράκης Αντώνιος 28430 51105