16/2/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16/02/2017 13:53  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                            ΣΗΤΕΙΑ   16/2/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  702

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   20η του μηνός  Φεβρουαρίου   έτους 2017,  ημέρα    Δευτέρα  και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

  • Τροποποίηση κατανομής πιστώσεων στον Π/Υ 2017.

 

  • Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες.

 

  • Έγκριση αναγκαιότητας  σύναψης δανείων, κατάρτισης όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καθορισμός διαδικασίας επιλογής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  για: α)  προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων LED και β) για προμήθεια δυο απορριμματοφόρων αυτ/των και ενός αυτοκινούμενου οχήματος πλύσης κάδων απορ/των.

 

 

                                                   Ο  Πρόεδρος της

                                               Οικονομικης Επιτροπης

                                                  Τερζής Λεωνίδας