22.2.2017.Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της αρχιτεκτονικής πρότασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της Σητείας.

22/02/2017 11:28  -  1 αναγνώσεις

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 20/2/2017 στα μέλη της Δημοτικής κοινότητας, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σε εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης, η Αρχιτεκτονική πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της Σητείας.

Για την παρέμβαση αυτή (της οποίας την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προωθεί η Δημοτική αρχή της Σητείας), εκφράστηκαν θετικά όλοι οι παριστάμενοι, οι οποίοι και κατέθεσαν τις επιμέρους απόψεις τους σχετικά.

Σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης (με πιθανή ενσωμάτωση και των προτάσεων που ενδεχόμενα θα κατατεθούν), η οποία ακολούθως – και μετά την αναλυτική δημόσια παρουσίασή της – θα προωθηθεί για τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Η υλοποίηση του έργου αυτού, θα αλλάξει την όψη και θα βελτιώσει το μικροκλίμα του κέντρου της Σητείας, ενώ παράλληλα θα ενοποιήσει τους Δημόσιους χώρους που είχαν αναβαθμιστεί με προηγούμενες παρεμβάσεις καθιστώντας τους περισσότερο λειτουργικούς συνολικά.