2-2-2017. Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων με ειδικότητα Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στο Δήμο Σητείας.

02/02/2017 09:24  -  1 αναγνώσεις

Δείτε παρακάτω τους συνημ.πίνακες κατάταξης επιτυχόντων  υποψηφίων καθώς και απορριπτέων ειδικότητας Ψυχολόγων και Κοινωνικών λειτουργών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σητείας.