10/11/2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/11/2016 14:54  -  134 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                            Σητεία 10-11-2016

Αρ.Πρωτ: 5046

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό στην Περιφέρεια Κρήτης.

2.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων.

3.   Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής.

4.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας .

5.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των παρακάτω έργων:

      -  Βελτίωση υποδομών άρδευσης στις τ.κ. Δήμου Σητείας   

     -   Βελτίωση αρδευτικού τ.κ. Λάστρου.

6.   Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα INTERREG Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

7.   Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Γ τριμήνου 2016 - Αναμόρφωση πρ/σμού.

8.   Έγκριση 10ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2016.

9.   Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης υλικών στήριξης φοινικοειδών πλατείας Σητείας.

10. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια-εγκατάσταση προγράμματος για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων.

11. Λήψη απόφασης έκπτωσης προμηθευτή από τη σύμβαση για τη «Μίσθωση μηχανημάτων» στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση δημοτικών & αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων.

12. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

13. Κατανομή πίστωσης 41.577,54 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

14. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού ΜΑΔΕΣ. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.

15. Έγκριση αποφάσεων ν.π.δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για έγκριση έκθεσης πρ/σμού Γ τριμήνου 2016 και αναμόρφωση του πρ/σμού του.

16. Έγκριση απόφασης ν.π.δ. ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση του πρ/σμού του.

17. Έγκριση απόφασης ν.π.δ. ΔΟΚΑΣ περί καθορισμού τροφείων του Βρεφικού-Παιδικού Σταθμού Σητείας.

18. Έγκριση κοπής δένδρου στα Πλατανάρια Σητείας.

19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

 

                                                           Ο Πρόεδρος

                                                        Νίκος Κοζυράκης