11/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11/11/2016 14:56  -  111 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                             ΣΗΤΕΙΑ     11/11/2016

Αρ. πρωτ. 5093

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η του μηνός  Νοεμβρίου   έτους 2016,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με το παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

Κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Σητείας.

 

                                                             Ο Πρόεδρος

                                                          Λεωνίδας Τερζής