11/7/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11/07/2016 08:32  -  214 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                              Σητεία   8/7/2016

Αρ.Πρωτ: 2942

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός  Ιουλίου  έτους 2016,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.     Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

2.    Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικ. έτους 2016.   

3.    Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.) και διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων Κωδικών Αριθμών εξόδων του πρ/σμού του Δήμου.

4.    Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικ.έτους 2016.

5.   Έγκριση δαπανών  παγίας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων Σητείας.

6.   Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση τμήματος νέου νεκροταφείου Σητείας ».

7.   Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της προμήθειας « Καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας ».

8.   Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου « Αγροτική οδοποιία στις τ.κ. Παλαικάστρου- Κρυών – Αχλαδίων- Αγ. Γεωργίου ».

9.   Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου « Τσιμεντόστρωση κατά τμήματα αγροτικών οδών, από Τουρλωτή και Σφάκα προς Μονοκαρά ».

10.   Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».

 

                                                              Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                Καραμανωλάκης Νίκος