17/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17/11/2016 14:53  -  120 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                  Σητεία 17/11/2016

Αρ.Πρωτ:  5183

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό στην Περιφέρεια Κρήτης.

2.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων.

3.   Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής.

4.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα & ΠΚΝΤΜΕ του έργου: Αισθητική αναβάθμιση κοιν.χώρων οικισμού Τουρλωτής .

5.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των παρακάτω έργων:

     -      Βελτίωση υποδομών άρδευσης στις τ.κ. Δήμου Σητείας.

     -      Βελτίωση αρδευτικού τ.κ. Λάστρου.

6.   Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα INTERREG Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

 7.   Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Γ τριμήνου 2016 – 10η αναμόρφωση πρ/σμού.

 8.   Έγκριση 11ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2016.                                                     

 9.   Έγκριση διενέργειας των παρακάτω προμηθειών:

       -      καύσιμα και λιπαντικά για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα για το 2017

       -      προμήθεια και εγκατάσταση υλικών στήριξης φοινικοειδών πλατείας Σητείας

10. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία προθεσμιακού λογαριασμού καταθέσεων.

11. Λήψη απόφασης έκπτωσης προμηθευτή από τη σύμβαση για τη «Μίσθωση μηχανημάτων» στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση δημοτικών & αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων.

12. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

13. Κατανομή πίστωσης 41.577,54 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

14. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού ΜΑΔΕΣ. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.

15. Έγκριση αποφάσεων ν.π.δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για έγκριση έκθεσης πρ/σμού Γ τριμήνου 2016 και αναμόρφωση του πρ/σμού του.

16. Έγκριση απόφασης ν.π.δ. ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση του πρ/σμού του.

17. Έγκριση απόφασης ν.π.δ. ΔΟΚΑΣ περί καθορισμού τροφείων του Βρεφικού-Παιδικού Σταθμού Σητείας.

18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση » με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. Ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου.

19. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου στην Αθήνα για συμμετοχή σε Συνέδριο με θέμα: Βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στα ελληνικά νησιά.

20. Έγκριση κοπής δένδρου στα Πλατανάρια Σητείας.

21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

 

                                                           Ο Πρόεδρος

                                                        Νίκος Κοζυράκης