18/1/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18/01/2016 13:30  -  351 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                      Σητεία 18/1/2016

Αρ.Πρωτ: 167

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1)   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.

2)   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016.

3)   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων « Νότιου Οδικού Άξονα από Πιλαλήματα έως Σητεία » .

4)   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων « Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψη Δήμου Σητείας » .

5)   Τροποποίηση και παράταση σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης (Ε.Ε.Α.Α.) για την εναλλακτική διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας.

6)   Παράταση της υπ’αρ. 6108/10-11-2016 σύμβασης ανάθεσης Υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης  Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Σητείας ».

7)   Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας Σητείας - Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διαχείρισης (Εφορείας) .

8)   Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρχείου του Δήμου.

9)   Παροχή σύμφωνης γνώμης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο Δ.Ο.ΚΑ.Σ για υλοποίηση δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

10)  Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση πρ/σμού του.

11)  Συγκρότηση επιτροπής για τη συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

12)  Ορισμός συμβούλων που θα μετέχουν στην επιτροπή του άρθρ.186 παρ.5 και 192 παρ.5  του Ν.3463/06  -  Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81.

13)  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

14)  Έγκριση κοπής δένδρων.

                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                      Νίκος Κοζυράκης