18/3/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18/03/2016 13:47  -  383 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                              Σητεία 18-3-2016

Αρ.Πρωτ: 1036

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1)   Συμπλήρωση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016.

2)   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

-  Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Άλσος Χλουβεράκη, περιοχή Κόκκινα Σητείας.

-  Βελτίωση περιφερειακού δρόμου τ.κ. Σφάκας.

-  Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών.

-  Συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών οδών

3)   Συζήτηση και λήψη απόφασης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A « Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 » .

4)   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων από Παλαίκαστρο έως Αγκαθιά».

5)   Τροποποίηση άρθρου 6 προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση και λειτουργία Ε.Ε.Λ. Παλαικάστρου.

6)  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΜΑΔΕΣ για την παραχώρηση μηχ/τος (ισοπεδωτή γαιών).

7)   Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. του έργου: Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας με φορέα την ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ στη θέση «Όρμος Ατζικιάρι Αγ.Ανδρέα ».

8)    Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του άρθρου 15 της αριθμό 1318/21-10-2010 σύμβασης « Κατασκευή – Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ηλιοθερμικού Σταθμού  Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση Πλαγιές Τ.Κ. Αγίας Τριάδας ».

9)   Έγκριση 2ης και 3ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2016.

10)  Κατανομή πιστώσεων από ΣΑΤΑ, ΤΑΠ,ΑΠΕ κ.λ.π.

11)  Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών.

12)  Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Διάθεση πίστωσης.

13)  Κατανομή ποσών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης.

14)  Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Σητείας για το 2016. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου.

15)  Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος παραχώρησης στο Δήμο του κτιρίου ΚΕΓΕ και του κτιρίου της κεντρικής πλατείας (πρώην ΔΟΥ).

16)  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καθιέρωση « Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας ».

17)  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικό σχολείο) Χαμεζίου στην Μορφωτική Στέγη Χαμεζίου.

18)  Έγκριση απόφασης Δ.Λ.Τ. για αναμόρφωση πρ/σμού του.

19)  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργούνται με βάση τον   Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                              Νίκος Κοζυράκης