19/9/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19/09/2016 15:07  -  200 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                  Σητεία 19-9-2016

Αρ.Πρωτ:  4212

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σητείας στο Σύμφωνο των δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης με την Κάσο-Κάρπαθο.

3.  Χαρακτηρισμός του δρόμου, από Ξεροκαμάρες έως Lidl μέσω του  νεκροταφείου, ως κυριότερου δημοτικού.

4.   Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

    -      Συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών οδών.

    -      Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής.

    -      Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης άλσους Χλουβεράκη

5.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παρακάτω έργων:

    -      Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Σητείας.

    -      Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων.

6.  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017.

7.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση του έργου: Επέκταση δικτύου ομβρίων στην τ.κ. Σκοπής.

8.   Έγκριση 8ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2016.

9.  Τροποποίηση της 92/013 απόφασης « Απευθείας αγορά περιουσιακών στοιχείων από τη  ΛΕΥΚΗ Α.Ε.» ως προς το χρόνο καταβολής των ετήσιων δόσεων.

10. Διαγραφή οφειλών από τέλη άρδευσης.

11. Αντικατάσταση υδρονομέα στην τ.κ. Χανδρά λόγω παραίτησης.

12. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού στο Παλαίκαστρο & Κουρεμένο.

13. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εκτυπώσεων των πρακτικών συνεδρίου για τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

14. Δωρεάν παραχώρηση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  της χρήσης ακινήτου στις Εργατικές Κατοικίες Ι .

15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών  και παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρ8ρο 221 του ν.4412/016

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, επισότρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου και παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων-μηχ/των έργου, έτους 2016.

 

                                                          Ο Πρόεδρος

                                                        Νίκος Κοζυράκης