5/2/2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

05/02/2016 14:59  -  328 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Σητεία   5/2/2016

Αρ.Πρωτ: 396

   Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 10η  του μηνός Φεβρουαρίου  2016  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ τριμήνου έτους 2015

2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

3.    Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ και διάθεση πιστώσεων προ/μού οικ. έτους 2016.

4.    Ανατροπή  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  και  διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων  Κωδικών Αριθμών των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους  2016.

5.   Κατακύρωση διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σητείας και των νομικών του προσώπων.

 6.   Σύσταση παγίας προκαταβολής στις τοπικές κοινότητες του δήμου Σητείας για το έτος 2016.

 7.   Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς.

 8.   Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού που αφορά τοποθέτηση αναμεταδότη Wi-Fi στην Ζάκρο.

 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

                                                                            Τερζής Λεωνίδας

                                                                          Αντιδήμαρχος Σητείας