23/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23/12/2016 13:07  -  149 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                               Σητείας 23-12-2016

Αρ.Πρωτ: 5763

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1)   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων/εργασιών/μελετών:

     -   Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας

     -   Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων

     -   Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας

     -   Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δ.Ε. Ανάληψης

     -    Μελέτη οργάνωσης χερσαίας ζώνης Λιμένα Σητείας

2)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των παρακάτω έργων:

     -   Τοιχία αντιστήριξης τ.κ. Παπαγιαννάδων - Λιθινών.

     -   Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Παλαικάστρου

3)    Λύση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Αγ.Φωτιάς και αγωγός μεταφοράς στο αντλιοστάσιο Τ.Ε.Ι. Δήμου Σητείας.

4)   Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δήμου Σητείας.

5)   Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Σ, έτους 2017.

6)   Έγκριση 14ης αναμόρφωσης πρ/σμού, οικ.έτους 2016.

7)    Έγκριση πρ/σμού Μ.Α.Δ.Ε.Σ. οικ. έτους 2017.

8)    Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση του πρ/σμού του, οικ.έτους 2016.

9)    Έγκριση αποφάσεων Δ.Λ.Τ. για αναμόρφωση του πρ/σμού του, οικ.έτους 2016.

10) Διαγραφή οφειλών προς τρίτους, έτους 2010 και διαγραφή οφειλών λόγω αδυναμίας πληρωμής τους.

11)  Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) & διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων Κ.Α. εξόδων πρ/σμού, οικ.έτους 2016.

12) Συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2017.

13) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας - εγκατάστασης υλικών στήριξης φοινικοειδών πλατείας Σητείας.

 

                                                        Ο Πρόεδρος

                                                      Νίκος Κοζυράκης