23/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23/12/2016 13:38  -  122 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                       Σητεία   23/12/2016

Αρ.Πρωτ: 5764

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28η του μηνός  Δεκεμβρίου,  έτους 2016,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2016.

2.  Έγκριση αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 

                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                   Λεωνίδας Τερζής