23/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23/12/2016 13:41  -  131 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                    Σητεία   23/12/2016

Αρ.Πρωτ: 5765

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η του μηνός  Δεκεμβρίου,   έτους 2016,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  14:00  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:


1.  Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

2.   Έγκριση Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.)  και διαγραφή δέσμευσης υποχρέωσης δαπάνης προ/μού του Δήμου, οικ. έτους  2016.

 

                                                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                     Λεωνίδας Τερζής