25/1/2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

25/01/2016 14:19  -  379 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   25/1/2016

Αρ.Πρωτ: 252

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  2016  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης  ( Α.Α.Υ.)  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος Κωδικών Αριθμών εξόδων του πρ/σμού οικ. έτους 2016.

 
 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

                                                                               Τερζής Λεωνίδας

                                                                          Αντιδήμαρχος Σητείας