25/2/2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25/02/2016 13:38  -  319 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Σητεία   25/2/2016

Αρ.Πρωτ: 727

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η του μηνός Φεβρουαρίου  2016  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης για  σύσταση παγίας προκαταβολής  του Δήμου Σητείας για το έτος 2016.

2. Λήψη απόφασης για απευθείας σνάθεση Μελέτης Στατικής Έρευνας και Μελέτης  αποκατάστασης των παρακάτω κτιρίων:

    α)  Δημοτικό κτίριο  (πρώην Ξενοδοχείο « Έλενα » ) στη Σητεία    β) Γυμνάσιο Σητείας.

3.  Καθορισμός όρων  διεξαγωγής ανοικτής προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην τ.κ.  Παλαικάστρου προς φύλαξη των οχημάτων μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π. υλικών της δημοτικής ενότητας Ιτάνου.  

4. Έγκριση αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. & διάθεση πιστώσεων σε βάρος Κωδικών Αριθμών Εξόδων έτους 2016.

5.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Δήμου  οικ. έτους 2016.

6.  Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων- μηχ/των του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών. 

7.  Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος.

8.  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου που οργανώνει το ΙΝ.ΕΠ.

9.   Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου για παρακολούθηση εισαγωγικού σεμιναρίου που οργανώνει το ΙΝ.ΕΠ.

 

                                                                    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                       Τερζής Λεωνίδας

                                                                     Αντιδήμαρχος Σητείας