26/5/2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

26/05/2016 15:20  -  200 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Σητεία   26/5/2016

Αρ.Πρωτ: 2120

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  30η  του μηνός  Μαΐου   2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.   

2. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.  

3. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ.

4.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου  « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΦΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΚΑΡΑ ».

5.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  του έργου « ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΡΥΩΝ, ΑΧΛΑΔΙΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ».

6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ».

7. Τροποποίηση της υπ. αρ. 61/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού προς επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  « Εκσκαφέα – Φορτωτή ». Ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

9. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή τοπικών κοινοτήτων  δήμου Σητείας.

 

                                                                       Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

                                                                         Τερζής Λεωνίδας