26/9/2016 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

26/09/2016 15:17  -  195 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                      Σητεία   26/9/2016

Αρ.Πρωτ: 4333

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η του μηνός  Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1.    Κατάρτιση  σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων  του Δήμου Σητείας για το  οικονομικό έτος  2017  και αποστολή του  στο  Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.  

2.   Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου « Ανάπλαση πλατείας Γούδουρα».

3.   Ανάκληση της υπ’  αρ.  88/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4.   Έγκριση Ανατροπής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Α.Υ. και  διαγραφή δέσμευσης υποχρέωσης δαπάνης προ/μού του Δήμου οικ. έτους 2016.

5.   Έγκριση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικ. έτους 2016.   

6.   Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, προσφυγής και αίτηση αναστολής κατά υπ’ αριθ. 25/2016  απόφασης του Λιμενάρχη Σητείας.

 7.   Λήψη απόφασης ορισμού υπολόγων για επέκταση δημοτικού φωτισμού.

 

                                                                       Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

                                                                          Λεωνίδας Τερζής